Header

Projekt PROKOP pomáhá ohroženým skupinám i v Jihočeském kraji

Protože samozřejmě ani o prázdninách nespíme, připravili jsme pro vás zajímavý exkurz do problematiky finanční a občanské gramotnosti a to formou reportáže kombinované s rozhovorem se zkušeným lektorem projektu PROKOP. Nyní již dáme slovo Richardovi:

Hlídejte si rodinný rozpočet

Pokud si rozpočet, jako přehled výdajů a příjmů děláte, pak patříte spíše k menšině. Podle aktuálních průzkumů si evidenci příjmů a výdajů vedou jen asi dvě pětiny domácností. Nelze se tedy příliš divit, že 8,71 % obyvatel Českých Budějovic čelí exekucím, a to nikoli pouze jedné, ale ve 33 % dokonce až devíti. A podobně je tomu i u účastníků kurzů projektů PROKOP, které realizuje Fond dalšího vzdělávání společně s Úřadem práce České republiky. Jsou to zpravidla dlouhodobě nezaměstnaní, jejichž finanční situace je komplikovaná. Přesto si příjmy a výdaje hlídají jen zřídkakdy a většinou nesystematicky. Tím více pak překvapí, když se setkáme s účastníkem, který si nejen vede rozpočet, ale vytváří si i finanční plán na příští rok.   

Jako lektor vyučuji v kurzech, které jsou v rámci projektů PROKOP realizovány, a v prvním týdnu se věnujeme umění hospodařit -  finanční gramotnosti. A právě při klíčovém tématu, kterým je rodinný rozpočet, nás všechny překvapil jeden z účastníků, když prohlásil: "Já jsem si teď zpětně za uplynulý rok prošel všechny svoje důležité platby a promítl jsem si je do příštího roku, abych měl jasno, kolik kdy budu platit. Rozepsal jsem si do jednotlivých měsíců: placení nájmu, zálohy za elektřinu, plyn, vodu, daň za chalupu, pojištění domácnosti, svoje osobní pojištění, povinné ručení, plus další platby, které se opakují."

Požádali jsme ho o podrobnosti a on nám ochotně nakreslil na tabuli svůj rozpis budoucích plateb a plánovaných příjmů na rok 2018. Účastník nám věc vysvětlil nekomplikovaně, podle selského rozumu, nedělal z toho vědu. Bylo to sympatické, přirozené a pragmatické.

Jedna z účastnic tento roční finanční plán zhodnotila lapidárně jako „docela rozumnou věc, to si udělám taky, koukám, že to nedá zas až tolik práce“. A mě, lektorovi, se opět vrátil ten dobrý a vzácný pocit, že jsme se díky jednomu z nás pohnuli o pořádný krok dopředu. Že jsme našli důvod a způsob, jak řešit životní problémy a situace.

Velmi často se v našich kurzech PROKOP, jejichž cílem je usnadnit návrat lidí na trh práce, setkáváme s tím, že lidé sice docela přesně vědí, co mají dělat, ale z nějakých důvodů to nedělají. Dobrým příkladem je právě rodinný rozpočet – evidence příjmů a výdajů. Pro jeho vedení, podobně jako pro řešení většiny životních situací, potřebujeme zkombinovat tři věci: mít možnost, umět a chtít.

Vždy, když se nám podaří motivovat účastníky ke změně, k zodpovědnému přístupu k řešení jejich životních situací, považujeme to za velký úspěch. V kurzech projektů PROKOP proto kombinujeme vzdělávání navíc s individuálním poradenstvím, abychom účastníkům pomohli získané poznatky uplatnit v jejich konkrétních osudech přímo na míru.

Pro všechny účastníky jsou kurzy zdarma, každý dostane obsáhlé výukové materiály, o kterých od mnohých absolventů kurzů víme, že si je často přečte celá rodina či známí. Ale hlavně: všichni obdrží spoustu užitečných a praktických informací. Kurzy probíhají na různých místech Jihočeského kraje a v samotných Českých Budějovicích jednou měsíčně ve dvou týdnech, pokaždé od pondělí do čtvrtka vždy od 8:00 hod.

Projekty PROKOP (Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti) tvoří ucelenou soustavu projektů, které realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Jsou financovány z ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Zájemci najdou podrobnější informace na webu projektu www.projektprokop.cz.

Richard Veleta, lektor

Fotogalerie PROKOP (1)

Návrat na hlavní stranu

Mohlo by zaujmout..