Header

Den otců

Rovnoprávnost pohlaví je jedno z velmi často veřejně diskutovaných témat. Ať už jde o výchovu bez genderových stereotypů, nepřechylování ženských příjmení, stejné mzdové podmínky nebo třeba o samotnou potřebnost genderových studií. Rovnost by měla podle mnohých platit i co se týče svátků. Proto třetí květnová neděle patří každoročně maminkám a třetí červnová neděle zase tatínkům.

Den otců je však mnohem méně známý. Pochází z Ameriky, kde jej v roce 1966 vyhlásil americký prezident. Učinil tak na základě události, která měla proběhnout o více než padesát let dříve – jistá Američanka Sonora Doddová chtěla poděkovat svému otci, který byl vdovec, za péči o ni a její sourozence. Mělo se tak stát v den otcových narozenin. Později svátek připadl právě na třetí červnovou neděli.

Obdobně jako Den matek i Den otců oslavuje roli otce, význam otcovství a klade si za cíl vyjádřit díky. V České republice je tento svátek méně propagovaný než Den matek. To je vidět zejména v obchodech. Před měsícem jsme mohli vídat nejrůznější upozornění na třetí květnovou neděli, zatímco dnes bychom sotva zavadili o nějaký plakát informující o blížícím se Dni otců. Kampaně ke Dni otců můžeme zaznamenat většinou spíše na internetu, a i tak v menší intenzitě než před Dnem matek.

Nechci se zde rozepisovat o otcovské roli, protože v každé rodině to vypadá přirozeně trochu jinak. Tatínkové jsou různí, tak jako maminky. Pokud máte tu možnost, tak tatínkům 21. června k svátku alespoň zavolejte...a doporučte jim Rádio K2! :)

Návrat na hlavní stranu

Mohlo by zaujmout..