Header

Krajské volby za dveřmi

V letošním roce se budou konat krajské volby, a to co nevidět. Víte, jak krajské volby fungují nebo co svým hlasem všechno můžete ovlivnit?

V České republice máme celkem 14 krajů. Jedná se o větší uskupení okresů, která byla zavedena v roce 2000. Letos tedy slavíme zároveň 20 let od jejich založení. V kompetencích krajů bývají střední školy, doprava, zdravotnictví, některé budovy a mnohé další. Zároveň kraj pracuje s rozpočtem pro jednotlivé okresy. Kraj má tedy rozhodovací pravomoce, které se týkají zřizování a provozování středních škol, výběru jejich ředitelů a kontroly hospodaření. Dále kraj může zřizovat zdravotnická zařízení a nemocnice, jmenovat ředitele a dohlížet na činnost. Pokud pojedete po silnici mezi různými obcemi nebo po dálnici, budou s největší pravděpodobností patřit kraji, který se o danou komunikaci stará. Zároveň se kraj podílí na stavbách nových spolu se státem a Ředitelstvím silnic a dálnic. V dopravě to můžou být také některá autobusová nádraží. O veškerý krajský majetek je kraj, prostřednictvím krajských zastupitelů, povinen se starat.

K volbám mohou jít všichni občané České republiky starší osmnácti let. Netýká se to však obyvatel městských obvodů v Praze. Tam mají svoje „speciální“ krajské volby, které probíhají společně s komunálními.

Volba spočívá ve výběru jedné kandidující strany, hnutí nebo koalice. V každém kraji může kandidovat různý počet subjektů. Zároveň má každý volič možnost udělit až čtyři preferenční hlasy, které mohou „zamíchat“ pořadím jednotlivých kandidátů. Do zastupitelstva se dostávají kandidáti podle svého pořadí na kandidátní listině, pokud nemá jiný kandidát ze spodní části kandidátky více preferenčních hlasů. Počet lidí za jednu stranu se určuje poměrným volebním systémem při splnění alespoň 5 % obdržených hlasů z celkového množství. To znamená, že každá strana, která překročí hranici 5 %, bude mít v zastupitelstvu alespoň jednoho zastupitele. Podle počtu obyvatel má krajské zastupitelstvo 45–65 členů.

Termín krajských voleb jednou za čtyři roky vyhlašuje prezident. Letošní termín je 2. a 3. října 2020. Volební místnosti se otevírají v pátek ve dvě hodiny, zavřou se v deset večer a v sobotu se pokračuje od osmi ráno do dvou hodin odpoledne. Poté volební komise hlasy sečte, předá statistickému úřadu a výsledky poté vyhlašuje ministerstvo vnitra.

Kdo je to ta volební komise? Jak se tam ti lidé dostali? Výsledky voleb zpracovává Český statistický úřad. Ten však nemá tolik zaměstnanců, aby dokázal obsadit celkem 14 755 volebních okrsků po celé ČR. Proto má obsazování na starosti městský úřad nebo magistrát. Každá obec si komise obsazuje lidmi, které nominuje buď kandidující strana/hnutí/koalice, nebo kteří se přihlásí dobrovolně na městkém úřadě. Za každé politické uskupení může být nominován pouze jeden člověk, který nemusí být ani nutně členem strany. Například Pirátská strana členství v komisi nabízí pravidelně na svých internetových stránkách. Pokud chcete do volební komise být jmenováni jako „nestraník“, je potřeba zatelefonovat na úřad a domluvit se přímo se správním odborem. Stačí zavolat na infolinku a tam nás většinou odkáží na příslušného úředníka. Účast v komisi je honorovaná. V každé komisi si v základu přijdete na stejnou částku, některé úřady dávají ještě speciální odměny. Úkolem člena volební komise je dohlížet na hladký průběh voleb a poté sčítání odevzdaných volebních hlasů. Po čas otevření volebních místností je povinností člena volební komise zkontrolovat identitu voliče, zkontrolovat volební příslušnost, vydat hlasovací lístky a obálku, poslat voliče za plentu a umožnit mu tajnou volbu. Poté, co volič vloží svůj hlas do obálky, jej hodí do zapečetěné urny.

Jakmile jsou známy výsledky, lídři stran zahajují jednání o budoucím složení krajské rady. Kdo bude hejtman a bude zastupovat kraj na venek, kdo bude v koalici a kdo v opozici.

Co se týká osobní účasti ve volbách, tak stejně jako při evropských volbách nebo třeba při volbě prezidenta si lze vyřídit voličský průkaz, který opravňuje voliče odvolit jinde než ve svém okrsku podle trvalého bydliště, ale jen v rámci kraje. To znamená, že pokud volič bydlí v Písku, ale studuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, může volit s průkazem i v ČB. O průkaz je však nutné zažádat minimálně 7 dní před konáním voleb na příslušném úřadě.

Pokud váháte, komu hodit svůj hlas, může se hodit internetový nástroj zdarma https://volebnikalkulacka.cz/. Zde je možnost porovnat své názory s programy jednotlivých stran, avšak volební kalkulačka má pouze orientační charakter. Kdo by měl více času, může si projít programy kandidujících stran, podívat se na dosavadní práci strany v kraji a rozhodnout se podle toho. Každé volby jsou důležité, některé nás ovlivní více, jiné méně, ale ovlivní nás vždy. Na viděnou u volebních uren!

Návrat na hlavní stranu

Mohlo by zaujmout..