Header

Naše konzumní společnost

Věděl jsi, že kdybychom zvrátili současný problém plýtvání potravinami, mohli bychom ušetřit dostatek jídla na to, abychom nakrmili 2 miliardy lidí?  Je to tak! Naše společnost se dělí na dva tábory, jedni si NEuvědomují postupné dopady svého chování a druzí se snaží najít cesty, jak předcházet následkům konzumního chování a býti více odpovědní v tomto slova smyslu. Dočetl jsi až sem? Tak ti není toto téma  lhostejné a pusť si naše vysílání. 

Návrat na hlavní stranu

Mohlo by zaujmout..