Header

Kulturní akce: Konference design & marketing

Na konci dubna se Zlín opět promění v město designu. Ústředním tématem letošního Zlin Design Weeku je Omezení a na toto téma naváže i třetí ročník Konference design & marketing.

Místo: Aula na U2, Mostní 5139, Zlín

Datum: 25.04.2017

Čas: 08:30 - 17:00

Vstupné: 2000 Kč

K2 akce:

Konec dubna bude patřit zlínskému design weeku

Už v pátek 21. dubna se uskuteční slavnostní Opening os-midenní akce zvané Zlin Design Week. Třetí ročník studentského projektu je zaštítěn tématem Omezení. Týden designu nabízí výstavy, instalace, Konfe-renci design & marketing, přednášky a workshopy Vepřo knedlo design, PechaKucha Night, galavečer soutěže Best in Design a další.

Výstavy jako Architektura pro děti, Omezení, která vzešla z vypsaných lednových open callů, nebo Humanitární architektura z polského Lodž Design Festivalu bu-dou k vidění na konci dubna na Zlínském zámku. V zámeckém parku v sadě Svo-body bude možné shlédnout hlavní výstavu Zlin Design Weeku od Adama Štěcha a kreativní skupiny OKOLO, Mezi Limity: Design jako výsledek omezení. Součástí expozic bude i výstava celofakultního projektu Voda pro všechny Fakulty multi-mediálních komunikací UTB ve Zlíně nacházející se na ulici Školní, ve Zlínském klubu 204, také se vracíme do baťovského areálu Svit, kdy v 64. budově ve studiu Elements bude část výstavy. Ve Photogether gallery se uskuteční výstava Světlo, výsledek spolupráce bratislavské VŠVU a zlínské UTB.

Po centru Zlína budou postaveny výstavní CITY moduly od firmy KOMA Modular, které rýsují prostor pro firmy, jako je TON, TESCOMA, Rim, JANOŠÍK OKNA-DVEŘE, Obzor, FEDRIGONI, Fatra, Sklářský klastr, včetně Brokis, a studia Ele-ments.

Součástí projektu je i Konference design & marketing, která se uskuteční v úterý 25. dubna v Aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přivítá 8 inspirativních řečníků z obou oborů, kteří pochází jak z Česka, tak ze zahraničí. Jsou jimi Studio Swine, LAFORMELA, designér Lex Pott, architekti CHYBIK+KRISTOF, Pavol Minár, Ja-kub Mařík, David Wiechmann nebo studio DECHEM.

Pátek 21. dubna bude patřit slavnostnímu zahájení třetího ročníku projektu na platformě 14|15 BAŤŮV INSTITUT, kde nebude chybět hudební performance, fashion show nebo videomapping. Od soboty budou celý týden probíhat worksho-py a přednášky s názvem Vepřo knedlo design. Jak název vypovídá, vše se usku-teční nad kusem dobrého jídla, nejdůležitějším hostem bude přitom design, pří-padně marketing. Návštěvníky celý týden čeká kromě spousty výstav a vernisáží také hra EXIT ROOM, jarní kino, PechaKucha Night nebo CZECHDESIGN shop.

Vše pomyslně uzavírá Galavečer Best in Design, mezinárodní soutěže pro mladé designéry, kde se dozvíme výsledky letošního osmého ročníku. Soutěž, která obdržela celkem 726 soutěžních návrhů, se koná 28. dubna v Kongresovém cen-tru ve Zlíně.

Zlin Design Week organizují studenti Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Více informací na www.zlindesignweek.com nebo na Facebooku.

Zlin Design Week 2017 v krátkém videu:

https://www.youtube.com/watch?v=uDhCwy4IkWM