Header

Kulturní akce: Red Bull Gravity Challenge

U Akademické knihovny za pomoci kombinace technických dovedností a kreativních nápadů sestrojí tříčlenné týmy létající nástroj, který umožní, aby se vejce hozené z dvanácti metrů dotklo nezničené a zcela nepoškozené skořápkou země. Nebude posuzováno pouze úspěšné splnění úkolu, ale také nápaditost, kterou tým použije, při jeho plnění a při výstavbě samotného nástroje.

Datum: 15.05.2014

Čas: 00:00

K2 akce:

www: www.redbull.com/cz/cs/events/1331644970960/red-bull-gravity-challenge

JČUJihočeská univerzita v Českých Budějovicích je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost rozvíjená na Jihočeské univerzitě zahrnuje všechny typy studijních programů v oborech ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských. Na 8 fakultách Jihočeské univerzity studovalo v akademickém roce 2012/2013 celkem 13 458 studentů a studentek  (údaj k 31. 10. 2012).