Header

Kulturní akce: Čtení potmě

I bez zraku si jde literaturu užít! S nevidomými průvodci Markem a Jirkou zkusíte číst Werichovo Fimfárum. Zvukovou nahrávku zároveň sledujete v braillově písmu. Můžete ses seznámit i se slabikářem v Braillově písmu a dalšími způsoby slepeckého čtení.

Datum: 24.04.2014

Čas: 11:00 - 17:00

K2 akce:

www: www.literaturazije.cz

Festival Literatura žijeLiteratura žije je festival tvořený lidmi 

okolo Literární kavárny Měsíc ve Dne v Českých Budějovicích. Celý festival dělají jen proto, že nás to baví.

Cílem festivalu je představit literaturu v různých formách na různých místech města. Povzbudit lidi v přesvědčení, že literatura je i dnes zajímavá a potřebná.