Header

Reference: RadioRallye - soutěž, která nezná hranice

Datum: 13. 11. 2017

Autor: Kateřina Pokorná

Článek v Týdeníku Rozhlas zpracovala naše moderátorka Klára Červená. Vyšel v tištěné podobě 26. 10. 2017.