Header

Reference: Radiorallye poprvé v Česku

Datum: 13. 11. 2017

Autor: Kateřina Pokorná

Článek v Týdeníku Rozhlas zpracovala naše moderátorka Klára Červená. Vyšel v tištěné podobě 4. 4. 2016.