Header

Reference: Jihočeská univerzita má také své studentské Rádio K2

Datum: 13. 11. 2017

Autor: Kateřina Pokorná

Odkaz:http://www.5plus2.cz/?e=CA-BUDEJOVICE&d=10.11.2017#strana=36

Článek v Týdeníku Rozhlas zpracovala naše moderátorka Klára Červená. Vyšel v tištěné i elektronické podobě 10. 11. 2017

http://www.5plus2.cz/?e=CA-BUDEJOVICE&d=10.11.2017#strana=36